שיעור 1

נוסחת השפע

שיעור 2

נטרול חסמים

שיעור 3

תוצאות במינ’ מאמץ

שיעור 4

הדרכה חיה

שיעור 2 – הדרך המהירה לנטרל את מה שמעכב

עכשיו תורך! אני כאן לכל דעה ושאלה...