New_Logo_Transparent

יום 3

תוכנית Way to Love לזימון אהבה

הנושא היומי: מה עושים עם תקיעות - כשכלום לא קורה בשטח

בואי נתחיל...

המשימה שלך להיום: לזהות מהו סוג התקיעות שלך (שלילית/חיובית) ואם היא שלילית, לאבחן את המקור שלה עם 2 שאלות המפתח.

אם חשבת לעצמך...

"אני ממש אוהבת ללמוד ממך. איך אני יכולה להמשיך מעבר לתוכנית הזו?"

איזה כיף 🙂 את מוזמנת לבדוק את כל הפרטים על תוכנית הליווי True Love לזימון זוגיות מדויקת ואהבה גדולה >>